Mijngezondheid geeft burgers nu ook toegang tot hun medicatievoorschriften

Mijngezondheid geeft burgers nu ook toegang tot hun medicatievoorschriften

Via Mijngezondheid kan je vanaf nu de geneesmiddelenvoorschriften van je arts of tandarts digitaal bekijken en ook doorklikken naar de bijsluiters. Het is één van de nieuwe mogelijkheden van de personal health viewer die minister De Block begin mei 2020 lanceerde.


Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: "Mensen helpen om een actieve rol te spelen in de zorg voor hun gezondheid: dat is de bedoeling van Mijngezondheid. Via dit portaal krijgen ze snel en eenvoudig toegang tot verschillende gegevens over hun gezondheid, nu ook over hun medicatie. En toegankelijke informatie is belangrijk om bewuste keuzes te kunnen maken."


Dé toegangspoort voor alle gegevens over je eigen gezondheid die digitaal beschikbaar zijn, dat moet het portaal Mijngezondheid worden. Sinds minister van Volksgezondheid Maggie De Block en de FOD Volksgezondheid de personal health viewer begin mei lanceerden, is het instrument al aan zijn tweede update toe.


Naar een papierloos voorschrift


Een belangrijke nieuwigheid is dat burgers vanaf nu hun openstaande geneesmiddelenvoorschriften kunnen raadplegen, op voorwaarde dat de arts of tandarts die elektronisch aflevert. Wie dat wil, kan een voorschrift ook verwijderen, bijvoorbeeld omdat hij of zij het niet meer nodig heeft.


Dit is een nieuwe stap naar het volledig papierloze geneesmiddelenvoorschrift. Nu krijg je als patiënt nog een papier met een barcode mee bij een elektronisch voorschrift, maar op termijn zal ook dat verdwijnen. 

Je kan nu ook de app Voorschrift op Zak downloaden. Na aanmelden via itsme kan je hier je voorschriften terugvinden.