Mometeva Neusspray Susp 50mcg/verstuiv. Verst.140

Geneesmiddel
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Na het pompje van de Mometeva neusspray eerst in werking gesteld te hebben, komt er bij elke druk ophet pompje ongeveer 100 mg mometasonfuroaatsuspensie vrij in elk neusgat; deze verstuiving bevatmometasonfuroaatmonohydraat gelijk aan 50 microgram mometasonfuroaat.

Dosering

Volwassenen (inclusief oudere patiënten): doorgaans wordt een dosering aanbevolen van tweeverstuivingen (50 microgram/verstuiving) in elk neusgat eenmaal per dag (totale dosis 200 microgram).Zodra de symptomen onder controle zijn, is een dosisverlaging tot één verstuiving in elk neusgat (totaledosis 100 microgram) voldoende als onderhoudsbehandeling.

Mometeva neusspray vertoonde een klinisch significant effect binnen 12 uur na de eerste dosis bijsommige patiënten met seizoengebonden allergische rhinitis. Echter, het is mogelijk dat het optimaleeffect van de behandeling niet bereikt wordt tijdens de eerste 48 uur. Daarom moet de patiënt Mometeva neusspray regelmatig blijven gebruiken om een optimaal therapeutisch voordeel teverkrijgen.

Bij patiënten met een voorgeschiedenis van matig ernstige tot ernstige symptomen vanseizoensgebonden allergische rinitis, moet de behandeling met Mometeva neusspray mogelijk enkeledagen voor de aanvang van het pollenseizoen worden gestart.

Als na 14 dagen geen verbetering wordt geconstateerd, moet een arts worden gecontacteerd.Het product mag niet langer dan 3 maanden worden ingenomen zonder medisch toezicht.

Pediatrische patiënten

Mometeva neusspray mag niet door kinderen of adolescenten onder de 18 jaar gebruikt worden.

Wijze van toediening

Vóór toediening van de eerste dosis dient de verstuiver goed geschud te worden en 10 maal op hetpompje gedrukt te worden (totdat een gelijkmatige verstuiving wordt verkregen). Indien het pompjegedurende 14 dagen of langer niet gebruikt wordt, stel dan voor het volgende gebruik het pompjeopnieuw in werking door 2 maal op het pompje te drukken totdat een gelijkmatige verstuivinggeproduceerd wordt.

Vóór gebruik de verstuiver goed schudden. Het flesje moet weggegooid worden nadat het vermeldeaantal verstuivingen gebruikt is of 2 maanden na het eerste gebruik.

De sproeikop moet naar de zijkant van het neusgat worden gericht, niet naar het neustussenschot.

Samenstelling

Elke verstuiving (0,1 ml) van het pompje bevat een afgemeten dosis van 50 microgram
mometasonfuroaat (als monohydraat). Het totale gewicht van een verstuiving is 100 mg.


Hulpstof met bekend effect: bevat 20 microgram benzalkoniumchloride per verstuiving.

Microkristallijne cellulose en natriumcarmellose (Avicel RC - 591)


Glycerol


Natriumcitraat dihydraat


Citroenzuur monohydraat


Polysorbaat 80


Benzalkoniumchloride


Water voor injecties

Indicatie

Mometeva neusspray is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen (vanaf 18 jaar) om de symptomen
van seizoengebonden allergische rhinitis te behandelen op voorwaarde dat de seizoengebonden
allergische rhinitis in eerste instantie door een arts werd vastgesteld.

Gegevens
CNK4186136
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Bijsluiter