Over ons

Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek:  Heist-Farma

Heist-Goorstraat 29

2220 Heist-op-den-Berg

Hoofdapotheker:  Sofie Van Aerschot

Ondernemings- of BTW-nummer:  BE 0470 855 024

Machtigingsnummer APB:  121403

Telefoonnummer:  +32 15 25 19 78

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.

 


Apotheek buitenkant